סככת לכיש (סככה כוללת)


במפטמה מסוג זה מרבית שטח המחיה לעגל מקורה (איור מס’ 2).  יתרון סוג מבנה זה שיש רצףuntitled1 מקורה  בין אזור האביסה לבין אזור הרביצה הפותר את בעיות הזבל בתקופת הגשמים ומאפשר בניית מפטמה במשק משפחתי בו מדרון החלקה נוטה לכוון בית המגורים ללא חשש של נגירת מים וזבל לעבר אזור המגורים. כמו כן, תכיפות הריפוד והוצאתו קטנה לאין שיעור לעומת מפטמה הקוראל. הסככה תיבנה בד”כ במפתח אחד של 7- 10  מ’. שטח הרביצה המינימלי לעגל יהיה 5 מ”ר. על אף האמור, שטח הרביצה במשק ייקבע על פי תנאי טופוגרפיה ואקלים מקומיים. כוון ההצבה של המבנה יהיה כך שיובטח אוורור נאות בכל שטחי המבנה במרבית שעות היממה או לחילופין שמשב הרוח בשעות הקריטיות יהיה בציר האורך של המבנה.

יש לשקול אוורור מאולץ באותם מקומות ובאותן תקופות שבהם התנאים החיצוניים אינם נותנים תשובה מספקת. חצר פתוחה תיבנה לאורך הסככה בכדי לאפשר לעגלים להקרין מחום גופן בשעות קרירות של היממה (בד”כ בלילה).  בימים גשומים יימנע מעבר העגלים לחצר זו.

הערה: בניית חצר פתוחה מחייבת איטום הקרקע בבטון, בניית מעקה בטון מסביב והפניית תשטיפים למערכת טיפול בשפכים.

גובה הסככה בשוליה התחתונים יהיה לפחות 4.5 מ’. בשיא גובהה יותקן גמלון הפונה לכוון הרוח בכדי לשפר את אוורור המבנה.

מדרך העגלים לאורך פס האביסה ירוצף בבטון המעובד לגמר מסורגל או גס או ע”י חריצים. חגורת בטון בגובה של 25 ס”מ מפני הבטון תחצוץ בין המדרך לאזור הרביצה.

ניקוי מכני של מדרך העגלים יבוצע באמצעות טרקטור או  גורף מכני (דוגמת כפר-גלעדי) או שטיפה במים ממוחזרים מידי יום.

מפרט:

שטח מחיה כללי –  10 מ”ר/עגל.

אזור רביצה מינימלי לעגל – 5  מ”ר. על אף האמור הוא ייקבע בהתאם לתנאים המקומיים.

רוחב מינימלי של המדרך לאורך האבוס – 3 מ’.

חצר פתוחה – ברוחב מינימלי של 5 מ’.  – הגג  4.5-10.5 מ’

לסקיצה ושירטוטים