מפקדים מתנדבים/ות משמר הגבול


בתחילת מאי 1122 התמניתי לתפקיד מפקד משמר הגבול.
כחודשיים לאחר מכן ב-11.2.1122, לאחר שבחנתי בשיתוף סגל הפיקוד
הבכיר, סוגיות רבות בתחומי עיסוקו של משמר הגבול, מיניתי צוותי עבודה
שנועדו לבחון נושאים מגוונים עימם מתמודד מג”ב לאורך שנים ארוכות.
בין נושאים אלה נידון בהרחבה חיזוק והתמקצעות מערך המתנדבים החילי.
בימים אלה אנו עדים ליישומה להלכה של עבודת מטה מורכבת ומרתקת
במסגרתה נבנו מחדש יחידות המתנדבים תחת שדרת מפקדים מתנדבים,
החל מדרג מפקדי מרחבים מתנדבים, עבור במפקדי יח’ כפריות, מחב”לים
וכדומה.

במסגרת הקמתה של יחידה מרכזית במטה החיל, אף היא כחלק מיישום
עבודתם של צוותי העבודה, החל לפעול דסק מתנדבים ייעודי, אשר יעסוק
בכתיבת סקירות כסיוע לעבודת מערך המתנדבים בתחום הכפרי.
הופעל בית ספר במסגרת מערך הישובים, המתמחה במקצוע ההתנדבות.
פעילותו מדגישה ביתר שאת את המקצועיות לה נדרש משמר הגבול, תוך
מתן תשומת לב וקשב מקצועי לתפקידם הייחודי של מתנדבי החייל.
אירוע החתימה על אמנת המפקדים החילית בחודש מאי האחרון, בו לקחו
חלק מתנדבי החיל, מסדיר את מחויבותה של שדרת המפקדים, אנשי קבע
ומתנדבים כאחד במסגרת המחויבות העמוקה בין משמר הגבול לציבור.
15/07/2012 ישראל משטרת
המוטיב המרכזי הנדרש לעמוד לנגד עיננו כל העת, היא חובתנו כמפקדים
לקביעת הנורמות והדפוסים הגבוהים ביותר לאורם ננהיג ונוביל את אנשינו.
היחס, הגישה והרצינות שנפגין הינם האמצעי המרכזי באמצעותו נניע תהליכי
עבודה לתועלת הציבור הרחב.
אין האמור בתהליכים פשוטים ודרך ארוכה עוד נכונה לנו. עם זאת, אני
משוכנע בהצלחת התהליכים ובהשפעתם ארוכת הטווח על האיכות,
המקצועיות והיציבות הארגונית של מג”ב ומשטרת ישראל.
יחד נבנה ונטפח את משמר הגבול כחייל חזק ויעיל למען איכות חיים ראויה
וביטחון אישי מיטבי לכל אזרחי המדינה.