להלן רשימה חלקית של נפגעי גניבות בקר וצאן 2012


בתאריך: 12.1.2012 נגנבו 6 עגלים ממושב בני ראם.
2. בתאריך: 16.1.2012 נגנבו 8 עיזים ממושב בית עזרא.
3. בתאריך: 29.1.2012 נגנבו 7 עגלים ממושב כפר אביב.
4. בתאריך: 2.2.2012 נגנבו 34 כבשים ממושב ביצרון.
5. בתאריך: 2.2.2012 נגנבו 100 כבשים מקיבוץ נחשון.
6. בתאריך: 5.2.2012 נגנבו 4 עגלים מכרמל –מעון.
7. בתאריך: 14.2.2012 נגנבו 30 טלאים ממושב זרוע.
8. בתאריך: 15.3.2012 נגנבו 12 עגלים מקיבוץ שובל.
9. בתאריך: 21.3.2012 נגנבו 8 עגלים מקיבוץ צאלים.
10.בתאריך: 21.3.2012 נגנבו 12 עגלים מקיבוץ טללים.
11.בתאריך: 2.4.2012 נגנבו 150כבשים ממושב בית עזרא.
12.בתאריך: 3.4.2012 נגנבו 11 עגלים מקיבוץ גבים.
13.בתאריך: 5.4.2012 נגנבו 13 עגלים מקיבוץ עין צורים.
14. בתאריך: 5.4.2012 נגנבו 8 עגלות מקיבוץ אלמוג.
15. בתאריך: 6.4.2012 נגנבו 5 עגלים מקיבוץ רביבים.

צפון:
1.בתאריך :2.04.2012 נגנבו 5 עגלים מקיבוץ מכפר סולאד.
2. בתאריך :4.04.2012 נגנבו 3 עגלים מקיבוץ סאסא.