השפעת הזנת שחל (קריפ) על גדילת וולדות עד לגמילה ולאחריה


If you are looking for some money to spend at the Ambal cattle market, try playing casino games at http://superbcasinos.com.

image003

הזנת שחל בהגדרתה היא הזנה נוספת שמקבלים עגלים במתחמים סגורים (לפי גודל – רק עגלים עד גודל מסוים יכולים להיכנס אליהם) כדי לקבל תוספת לחלב אותו יונקים מהאם. הזנת שחל מתבצעת כאשל חלב האמהות לא מזין מספיק או לא נמצא בכמות מספיקה.
תפוקת החלב של פרות במרעה הניזונות ממרעית טבעית יורדת בסוף הקיץ בהתאם לירידה בערך התזונתי של המרעית.
עגלים יונקים עלולים להיפגע מירידה זו בתפוקת החלב ולא למצות את פוטנציאל הגדילה הגנטי שלהם. הזנת שחל מספקת פתרון לשיפור המצב התזונתי של אותם עגלים.
קיימים שני סוגים של הזנת שחל: מוגבלת ולא מוגבלת. הזנת שחל מוגבלת מגבילה את כמות המזון או את משך הזמן שבו ניתן המזון במשך העונה. מחקרים הוכיחו כי הזנת שחל בלתי מוגבלת אינה כלכלית.
מנגד, הזנת שחל מוגבלת הוכחה ככדאית בגלל הפיכה יעילה יותר של המזון לתוספת משקל גוף.
במחקר זה ביקשו החוקרים להעריך את מצבם של עגלים ילידי האביב, לפני ואחרי גמילה, שהואכלו בהזנת שחל מסוגים שונים, לעומת מצבם של עגלים שלא הוזנו בהזנת שחל.
בניסוי עצמו – 180 עגלים ופרות חולקו ל 3 קבוצות לפי גיל וסוג (אנגוס, הרפורד או בני כלאיים). בסוף הקיץ שלושת הקבוצות הושמו תחת טיפול תזונתי ל 60 יום לפי החלוקה הבאה:
קבוצת ביקורת – ללא הזנת שחל
16% חלבון בהזנה מבוססת אנרגיה
כמו 2 ובנוסף Bovatec*
שנה לאחר מכן התבצע אותו ניסוי אלא שאז ניתן המזון הבא:
1. קבוצת ביקורת ללא הזנת שחל
2. 16% חלבון בהזנה מבוססת אנרגיה
3. 36% חלבון בהזנה מבוססת אנרגיה
בסוף כל טיפול העגלים נשקלו והוחזרו ל 3 אזורי מרעה טבעיים ביחד עם אימותיהם ונעשה סבב בין הקבוצות השונות כך שכל קבוצה רעתה באותו שטח מרעה 20 יום.
ההאכלה הייתה באזורים מגודרים שאפשרו כניסה לעגלים בלבד ונעשתה באופן עצמאי ע”י העגלים. במזון היה על בסיס גלוטן תירס עם תוספת סויה כדי לקבל את אחוזי החלבון שנבדקו.
צריכת המזון נבדקה פעמיים בשבוע וצריכת המלח הוגבלה.
אחרי הגמילה העגלים נשקלו ונשלחו לפיטום במכון מחקר שם נשקלו תכופות ופוטמו במשך 53 ימים.

תוצאות הניסוי- באופן כללי עגלים שהוזנו בהזנת שחל העלו יותר במשקלם לפני הגמילה. לא היה הבדל משמעותי בין הקבוצות השונות שהוזנו בהזנת שחל בנוגע לעליה במשקל.
הקבוצות שצרכו מזון עשיר בחלבון, צרכו מעט פחות מזון, מה שמצביע על יעילות גבוהה יותר בניצול המזון.
בתקופה שלאחר הגמילה לא היה הבדל משמעותי בעליה במשקל בין קבוצות הזנת השחל השונות וכל העגלים בקבוצות אלו עלו מהר יותר במשקל בתקופת בפיטום מעגלים בקבוצות הביקורת.
העגלים שהוזנו בהזנת שחל אכלו יותר וניצלו את המזון טוב יותר.
החוקרים מאמינים כי לעגלים שהוזנו בהזנת שחל היה יתרון כי הכרס שלהם (אוכלוסיות החיידקים שבה) כבר התמודדה עם מזון מוצק לפני הגמילה ולכן התפתחה טוב יותר מאשר אצל העגלים בקבוצת הביקורת.
מתוצאות המחקר ברור כי הזנת שחל מוגבלת כדאית מבחינה כלכלית. השאלה האם להשתמש במזון עתיר אנרגיה או עתיר חלבון תלויה במחירי המזון השונים בשוק בתקופה מסוימת.
בעיות נוספות הקשורות בהזנת שחל – שליטה על רמות המלח ועל צריכת המזון כדי ליצור אחידות בהזנת העגלים.

המקור