השפעות האכלת פרות בוגרות בזרעי חמנייה על הרבייה ותפקוד העגלים


ישנן עדויות לכך שדיאטות עתירות שומן משפרות את המצב הרביתי לאחר המלטה ואת שרידות העגלים.

נמצא שפרות שקיבלו תוספות שומן, משקל העגלים בגמילה היה גבוה יותר.untitled1 (1)

תוספות שומן לדיאטת פרות לאחר ההמלטה עודדו צמיחת זקיקים, עליה בריכוזי הפרוגסטרון ועליה בפעילות לוטאוליטית מוקדמת.  ישנם מחקרים שהראו ששיעורי ההריונות של פרות צעירות ובוגרות עלו בעקבות הזנה שכללה תוספי שומן.

האכלת פרות בזרעי חמנייה  לפני ההמלטה הראשונה  שיפרה את הסיבולת שלהן לקור. השיפור התרחש עקב זמינות רבה יותר של גלוקוז למטבוליזם וייצור חום וכנראה גם יותר שומן חום ברקמות.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לקבוע את ההשפעות שנובעות מאכילת מזון עם תוספת מקור שומן מזרעי חמנייה שניתנו לפרות בוגרות לפני המלטה, אחרי או בשילובים שונים על המצב הרביתי, הגופני ותפקוד העגלים.

לצורך המחקר נבדקו 277 פרות בוגרות מגזעים שונים . הן הואכלו בשני סוגי תוספים: דל שומן    (2.6%) ועתיר שומן (32.1%) . מתן התוספים התבצע לפני המלטה, אחרי  או בסדר פקטוריאלי.

 המרכיב העיקרי במזון עתיר השומן היה זרעי חמנייה (מהם הופק שמן) בעוד  שהמזון הדל שומן הורכב מסורגום גרוס וסויה. המנות הורכבו באופן שהבטיח שהערכים הקלוריים והחלבוניים היו זהים.

את התוספים החלו לתת 64 יום לפני ההמלטה והתוספים שלאחר ההמלטה ניתנו שבוע לאחר ההמלטה (לכ- 76 ימים). לאחר הטיפולים נלקחו כל הפרות למרעה טבעי.

נמדדו ערכים לגבי מצב גופני ושומן גב תת עורי עם תחילת מתן התוספים, בסמוך להמלטה, בתחילת עונת הרבייה ועם גמילת העגלים.

על מנת לקבוע מדדים של מחזוריות הפרות נלקחו שתי דגימות סרום לפני תחילת עונת הרבייה ובמקביל ניתנו זריקות של פרוסטגלנדינים על מנת לסנכרן את מעגל הייחום. פרות שנמצאו בעלות ריכוז פרוגסטרון גבוה מ- 1נג\מל  נחשבו לבעלות מחזור ייחום נורמאלי לפני עונת רביה. עונת הרבייה התחילה ביום מתן זריקת הפרוסטגלנדינים השנייה והפרות הופרו כמה שעות אחרי תחילת מעגל הייחום שנצפה.

תוצאות ודיון:

  • לא נראה אפקט על מדדי הרבייה שקשור להאכלות השונות בתקופה שלפני ההמלטה.
  • מספר הפרות המחזוריות בתחילת עונת הרבייה ואחוזי ההריונות מהזרעה מלאכותית היה גבוה יותר דווקא בפרות שקיבלו תוספים דלי שומן, בהשוואה לפרות שקיבלו תוספים עתירי שומן.
  • סה”כ אחוז ההריונות היה מאוד גבוה ולא הושפע מהטיפולים השונים. מאחר וכבר בתחילת הניסוי מצבן הרביתי של הפרות היה גבוה, אין זה מפתיע שהמזון היה חסר השפעה.
  • פרות שהואכלו זרעי חמנייה לפני ההמלטה, היו בעלות פחות שומן גב תת עורי בסמוך להמלטה ומצבן הגופני היה ירוד יותר בהשוואה לביקורת, בפרות שקיבלו לפני ההמלטה תוספים דלי שומן הייתה ירידה חדה יותר בשומן הגב התת עורי מאלו שקיבלו תוספים עתירי שומן.
  • פרות שקיבלו תוספים דלי שומן לאחר ההמלטה היו במצב גופני טוב יותר והיה פחות איבוד של שומן גב תת עורי בהשוואה לפרות שקיבלו מזון עתיר שומן.
  • ההבדל היחידי שנצפה בקשר למשקל הפרות היה בחודש מאי, כאשר פרות שקיבלו תוספים דלי שומן אחרי ההמלטה, היו כבדות יותר מאשר אלו שקיבלו זרעי חמניות. יתכן וזהו ההסבר לעובדה שפרות אלו, שהיו יותר כבדות, הראו גם עליה במספר הפרות המחזוריות.
  • השינוי במצב הגופני ממאי עד ספטמבר היה חיובי עבור פרות שהואכלו תוספים עתירי שומן אחרי המלטה ושלילי עבור אלו שהואכלו תוספים דלי שומן.
  • לגבי העגלים: משקל העגלים בלידה והזמן מההמלטה עד שהעגל עומד על רגליו, לא נבדל בין הטיפולים השונים. הייתה אינטראקציה בין טיפולים לגבי משקל עגלים במאי – נראה שעגלים כבדים יותר התקבלו מאמהות שקיבלו תוספים עתירי שומן אחרי המלטה מאשר אלו שקיבלו תוספים דלי שומן, במידה וקיבלו לפני ההמלטה תוספים דלי שומן. אך נראתה ירידה במשקל במידה ולפני ההמלטה קיבלו תוספים עתירי שומן.

באופן כללי, נראה שלא נמצאו מסקנות ממשיות מהמחקר. הפרות בהן השתמשו במחקר היו במצב גופני מעולה בתחילת הניסוי ואיבדו רק מעט ממנו במהלך תקופת החליבה.

לא ברור אם תוספים עתירי שומן יכולים לתרום במקרים בהם הפרות נמצאות במצב גופני ירוד או צריכות להתמודד עם תנאי סביבה קשים.

יש תמיכה ממחקרים אחרים שפרות יותר שמנות הן גם יותר פוריות.

מתוך: