דגמי מפטמה


After a memorable day at the Ambal cattle market, relax as you play your favorite casino games for money at http://casinorating.com.au/crown-casino/.

קוראל

מבנה זה בנוי מחצרות פתוחות ומסככת רביצה  (ראה איור מס’ 1).  החצר הפתוחה, בין סככת הרביצה לבין האבוס, מרוצפת ברצפת בטון רחבה שאינה מוצלת. כמו כן, אזור זה נתון לנגירת כמויות גדולות של מי-גשם העלולים לזהם את הסביבה.

שטח  הרביצה לעגל הוא קטן יחסית  והוא מקשה על ההתייבשות הטבעית של המרבץ; מצב זה מחייב אוורור מאולץ וכן תדירות גבוהה של ריפוד.

משום כך סוג זה של מבנה מומלץ מעתה ואילך רק לאזורים  שחונים.

הסככה תיבנה במפתח אחד ללא עמודים במרכז. רוחב הסככה ייקבע לפי תנאי השטח. הגובה המינימלי של גג סככת הרביצה יהיה 4.5 מ’ במקום הנמוך ביותר בכדי לאפשר אוורור טוב של המבנה ולהבטיח תנועה של ציוד מכאני בתוך המבנה.

המילוי בסככת הרביצה יכול להיות מעפר מקומי או כל סוג מילוי מתאים אחר שעלותו זולה. מומלץ להגביה את המרבץ לתצורה של גבעה לשם שיפור תנאי האוורור והגדלת השטח למרבץ.

אזור האבוס יקורה בגג לשם הקטנת עומס החום על העגלים. על הגג להיות גבוה כך שתנועת טרקטור ו/או עגלה מערבלת מתחתיו לא תסכן אותו.

בהתאם לצורך ניתן להגדיל את שטח ההצללה לעגל באמצעות פרישת רשתות צל מעל החצר הפתוחה שבין האבוס לסככת הרביצה.

מפרט:

שטח כולל לעגל  –      7-10 – מ”ר. הוא כולל:

  • אזור רביצה לעגל –   5 מ”ר.
  • חצרות פתוחות  2 – 5   מ”ר.

מידות אלו אינן כוללות אבוס ומעברים.

פני השטח של הבטון  יעובדו לגמר מסורגל  או גס או ע”י חריצים.

ציר בנייה רצוי –  מזרח-מערב. למרות האמור, ישקול המתכנן  את תנאי ההצבה בהתאם לתנאי השטח ולאור שיקולים אחרים.

מיקום האבוס –  לכוון צפון. אם סככה לשני צדדים- לכוון צפון/דרום.

****** לנוכח הרפורמה בענף הבקר יש לקחת בחשבון את דרישות המשרד לאיכות הסביבה:

  • קרוי מושלם באיזורי רפד עמוק – לכן אם הקרוי מושלם יש לבנות את הקרוי גבוה יותר 4.5 מ’ בנמוך – 9.5 מ’ בגבוה.
  • משטחי בטו ניתן לא לקרות אולם יש לסגור אותם בתקופת החורף ולנקות אותם לפני תקופת הקיץ.

לסקיצה ושירטוטים