איור 1 – השוואת תוצאות מיקומי חיסון על גוף החיה


נימצא כי שיטת הגמילה אינה משפיעה על התגובה החיסונית לחיסון עצמו , ממצא זה נובע כנראה מחוסר של השפעות עקתיות או מתקופת פעילות אינדוקטיבית ארוכה מדי המושרת ע”י החיסון עצמו.

חיסונים אלו בעלי תגובה איטית ובכך גורמים לחשיפה ארוכה לאנטיגנים של מערכת החיסון , דבר זה יכול פוטנציאלית לגבור על האפקט לטווח הקצר של עקת הגמילה. לכן , בחירת סוג החיסון לשימוש בעגלים צעירים צריכה להיות בעלת חשיבות מדרגה ראשונה .
דרך החיסון לא השפיעה על התגובה לחומרים הויראליים הנמצאים בחיסונים אלו , אמנם החיסון התוך שרירי מומלץ ע”י יצרני החיסון , אך מצד שני , הזרקה תוך שרירית ביחד עם גרימת הנזק לרקמה והחדרת חומרים אלו בעצם לשריר מנוגדת בעצם להמלצת אנשי תעשיית הבשר. מאחר וחיסון תת-עורי מביא לאותה ההשפעה על מערכת החיסון כמו של חיסון תוך שרירי , הרי שרצוי ועדיף לשנות את דרך החיסון לתת-עורי
.